Brearedslyckan Etapp 1

Här utförs nyproduktion av 35 lägenheter där Elighet har fått möjligheten att utföra EL-entreprenad.